นิทรรศการภาพวาด ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐

ผลงานจิตรกรรมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งหมดนี้สร้างสรรค์โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งนำผลงานใน 2 ช่วงเวลามาจัดแสดง คือ ช่วงปี 2525 จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จำนวน 50 ชิ้น
และช่วงเวลาหลังจากคนไทยสูญเสียศูนย์รวมดวงใจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีก 60 ชิ้น ทั้งภาพเหมือนและภาพนามธรรม ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน แต่มีความหมายลึกซึ้งในทุกภาพ แม้กระทั่งชื่อนิทรรศการว่า ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ ก็มีความหมายทุกอักษร

89 หมายถึงพระชนมพรรษาของในหลวง รัชกาลที่ 9

70 หมายถึง ระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

4447 คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

และ 9 ถึง 10 หมายถึง การเปลี่ยนผ่านจากรัชกาลที่ 9 สู่รัชสมัยของรัชกาลที่ 10

ร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพจิตรกรรม โดยจิตรกรเอกระดับศิลปินแห่งชาติได้ในนิทรรศการ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ ได้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.