ร่างกายมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์

ขนาดของหัวนมแตกต่างกันไปอย่างมากจากผู้หญิงกับผู้หญิงในขณะที่หัวนมเพศชายมีความสม่ำเสมอมากขึ้น การค้นพบนี้ไปกับสมมติฐานที่พบบ่อยของชีววิทยาวิวัฒนาการพูด Ashleigh เคลลี่และเพื่อนร่วมงานของเธอจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารสปริงเกอร์Adaptive พฤติกรรมมนุษย์และสรีรวิทยา

เป้าหมายหลักของชีววิทยาวิวัฒนาการคือการทำความเข้าใจว่าคุณสมบัติเฉพาะของร่างกายมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หรือมีเพียงการพัฒนาแบบสุ่มและคุณลักษณะเหล่านี้จะทำงานได้ที่ใด นักวิจัยวิวัฒนาการบางคนบอกว่ามีความหลากหลายน้อยในขนาดของคุณสมบัติทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจงเป็นข้อบ่งชี้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงมากหรือเป็นผลมาจากการเลือกวิวัฒนาการที่แข็งแกร่ง คุณลักษณะที่มีความผันแปรสูงจึงเป็นผลมาจากการเลือกวิวัฒนาการที่อ่อนแอ