ไม่ครอบคลุมการทำเหมืองแร่ดวงจันทร์

นอกจากนี้การขุดดวงจันทร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย David Todd หัวของเนื้อหาพื้นที่ที่ Northampton ประเทศอังกฤษกล่าวว่า Seradata Ltd. ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่เพียงอย่างเดียวสหรัฐฯและลักเซมเบิร์กได้ออกกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานทางการค้าสามารถถือครองสิ่งที่พวกเขาขุดได้จากอวกาศ “ในที่สุดก็จะเป็นเหมือนการประมงในทะเลในน่านน้ำสากล”

“ในขณะที่ประเทศชาติไม่สามารถถือน้ำนานาชาติปลากลายเป็นทรัพย์สินของชาวประมงของมันครั้งประมง GV Anand Bhushan ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเชนไนที่ บริษัท กฎหมาย Shardul Amarchand Mangaldas & Co. กล่าวว่ารัฐบาลกำลังทำปฏิกิริยากับการไหลเข้าของ บริษัท การค้าในอวกาศด้วยการร่างกฎหมายเพื่อควบคุมการเปิดตัวดาวเทียมการลงทะเบียนและความรับผิดของ บริษัท ไม่ครอบคลุมการทำเหมืองแร่ดวงจันทร์