Make Money ทำได้ใช้เป็น : นิทรรศการ “สร้างเงิน”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC (Thailand Creative & Design Center) เป็นอีกหนึ่งจุดเรียนรู้ให้มาค้นหาไอเดียต่อยอดสร้างอาชีพได้ ที่นี่เขาว่ากันว่าสามารถ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง”

แปลกหูแปลกตาไปหมดเลย งานออกแบบแต่ละชิ้น ไม่น่าเชื่อว่าจะทำมาจากขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ การเข้ามาชมข้อห้ามเล็กน้อย คือ ดูได้แต่ห้ามจับ

ในวิดีโอก็จะบอกตั้งแต่วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทำสั้นๆ ง่ายๆ ดูก็ลุ้นไปด้วยว่าเขาจะนำวัสดุเหล่านี้มาทำเป็นอะไร

ในงานยังมีเอกสารรายละเอียดผลงานออกแบบแต่ละชิ้นให้คนที่เข้าชมได้อ่าน ช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิด เพื่อนำกลับไปต่อยอดที่บ้านได้ด้วย บางชิ้นยังเป็นฝีมือคนไทยด้วย เช่น เก้าอี้ที่จัดให้ผู้เข้าชมได้นั่งพักนี้ทำมาจากผนังโครงสร้างพาวิลเลียนที่ใช้งานแล้ว ภาคเอกชนก็ร่วมกันสร้างสรรค์ให้นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7